1. Youandx support
  2. Info til bookere og medarbejdere

Guide til import af afdelinger som csv

Lær hvordan du hurtigt kan importere store mængder af ydelser med en enkelt CSV-fil

Er du en organisation, som har behov for at uploade mange afdelinger på én gang, så tilbyder Youandx csv-upload.

Sådan kommer du i gang

Start med at logge ind og gå til dit dashboard. Tryk herefter på "Organisation". Vælg så "Afdelinger", Den grønne knap, og klik så på "Tilføj fra CSV"

Du vil her blive bedt om at uploade en fil.

 

Forklaring af kolonner

I denne sektion vil vi gennemgå de kolonner, der skal være i filen.

Tip: Du kan downloade eksempel csv-filer, som vist på billedet nedenfor.

 

Kolonnenavn Eksempelværdier Beskrivelse
externalId 1, 2, 3 Eksternt ID for afdelingen. Uddybes nedenfor.
parentExternalId 1, 2, 3 Eksternt ID for over-afdeling. Uddybes nedenfor.
companyName Netto, Skitze Navn på afdelingen. Feltet er påkrævet.
countryCode DK Landekode for hvilket land afdelingen opholder sig i. Format: ISO 3166-1 alpha-2. Feltet er påkrævet.
billingAddress Helsinkigade 27 Adressefelt for adressen, som bruges til fakturering. Feltet er påkrævet.
billingCity København By for adressen, som bruges til fakturering. Feltet er påkrævet.
billingZip 3400 Postnummer for adressen, som bruges til fakturering. Feltet er påkrævet.
billingState Hovedstaden Region eller stat for adressen, som bruges til fakturering. Feltet er påkrævet.
billingCountryCode DK Landekoden for adressen, som bruges til fakturering. Format: ISO 3166-1 alpha-2. Feltet er påkrævet. 
billingCompany Netto, Skitze Navnet på virksomheden, som bruges til fakturering. Feltet er påkrævet
billingVatNumber 01100248 CVR/VAT
billingContactName Torben Jørgensen Navnet på kontaktperson, som bruges til fakturering. Feltet er påkrævet.
billingContactPhone 12345678, 12 34 56 78 Telefonnummer på kontaktperson, som bruges til fakturering. Feltet er påkrævet.
billingContactEmail flemming@gmail.com Email på kontaktperson, som bruges til fakturering. Feltet er påkrævet.
billingEan 1234567891011 EAN-nummer.

 

Eksterne ID'er

Et eksternt ID er en unik identifikator, som du tildeler til hver enkelt afdeling. Dette ID kan bestå af en kombination af tal og bogstaver, der er valgt på en måde, så de er unikke for hver medarbejder.

Et eksternt ID kan benyttes til at referere til andre afdelinger. 

Ønsker du eksempelvis at uploade en afdeling, "Salg" med underafdelingerne, "Privat salg" og "Offentlig salg", hvor "Offentlig salg" har en underafdeling, "HR", kan du eksempelvis gøre dette således:

externalId companyName parentExternalId
1 Salg  
2 Privat salg 1
3 Offentligt salg 1
4 HR 3

 

At tilføje eksterne ID'er er også nødvendigt for at kunne tilføje medarbejdere til afdelingen gennem CSV-upload.

Bemærk! Hvis du importerer en afdeling med et eksternt ID som allerede eksisterer, vil vi opdatere denne afdeling fremfor at oprette en ny med samme ID. 

 

Fejl

Systemet er i stand til at opdage de fleste formatteringsfejl, men det anbefales stadig stærkt, at I gennemgår de importeret data nøje. 

For at sikre, at alle afdelinger og tilhørende oplysninger er korrekt indtastet, anbefales det at dobbelttjekke filen, før du uploader den. Kontrollér, om alle kolonner er korrekt udfyldt med de relevante oplysninger, og sørg for at alle nødvendige felter er udfyldt. Dette vil hjælpe med at minimere eventuelle fejl og sikre en problemfri upload af afdelingerne.

Hvis der opstår fejl under uploadprocessen, vil systemet normalt give en fejlmeddelelse, der angiver den specifikke årsag til fejlen. Du kan bruge denne information til at rette fejlene og genoploade filen.

Ved problemer, kontakt Youandx på info@youandx.com.