1. Youandx support
  2. Info til leverandører

Guide til hurtig oprettelse af ydelser med CSV

Lær hvordan du hurtigt kan importere store mængder af ydelser med en enkelt CSV-fil

Er du en leverandør, som har behov for at uploade mange ydelser på én gang, eksempelvis hvis du er et kursushus, tilbyder Youandx csv-upload.

Sådan kommer du i gang

Start med at logge ind og gå til dit dashboard. Tryk herefter på "Profil og ydelser". Vælg så "Ydelser", "Tilføj produkt" og tryk på "Importer CSV".

 

Du vil blive bedt om at uploade 2 filer.

  • Den første fil indeholder produkter.
  • Den anden fil indeholder klasser og lektioner

Filen med produkter indeholder de produkter (eller ydelser), som du ønsker at uploade. 

Filen med klasser og lektioner indeholder de specifikke steder og tidspunkter, hvor du afholder dine kurser. 

Bemærk at du ikke påkræves at uploade begge filer, men at du kan vælge kun at uploade én af filerne.

Vær opmærksom på at csv-upload kan overskrive eksisterende produkter, klasser, og lektioner, hvis deres eksterne ID matcher. (Læs mere i sektionen "Eksterne ID'er")

Forklaring af kolonner

I denne sektion vil vi gennemgå de kolonner, der skal være i filerne.

Tip: Du kan downloade eksempel csv-filer, som vist på billedet nedenfor.

 

Kolonner i produkter

Kolonnenavn Eksempelværdier Beskrivelse
productExternalId 1, 2, 3 Produktets eksterne ID. Bruges I CSV filter, til at referrere til produktet.
basePrice 1000, 10000, 10000.00 Produktets pris uden moms i DKK. Bemærk at kommaer ikke er tilladt. Hvis prisen er eksempelvis 100 kr. og 50 øre, kan dette skrives som 100.50
description Dette foredrag omhandler ledelse... Beskrivelse af ydelsen.
format online, physical, online-and-physical Brug værdien "online" hvis ydelsen foregår online. 
Brug værdien "physical" hvis ydelsen foregår fysisk. "online-and-physical" indikerer at ydelsen kan holdes både online og fysisk.
visibility private, protected, public Brug værdien "public" hvis ydelsen er offentlig, og dermed fremgår på Youandx.com. Brug værdien "private", hvis ydelsen skal skjules. Brug værdien "protected" hvis ydelsen kun må fremgå for Knowledge Navigator kunder.
languageCodes en, en|da, da Hvilke sprog ydelsen fremføres på, separeret af en | (Alt Gr og knappen til venstre for Backspace). 
maxDurationMinutes 60, 120, 123 Hvor mange minutter ydelsen maksimalt varer (vises ikke på kurser, da der kan være flere kursusdage).
minDurationMinutes 1, 10 Hvor mange minutter ydelsen minimum varer (vises ikke på kurser, da der kan være flere kursusdage).
oneliner 2 års ledelseserfaring på 2 timer Kort og fængende beskrivelse af ydelsen
productType workshop, course, talk, coaching Angiver hvilken type af ydelse, der er tale om. 
title Ledelseskursus for nye ledere Titel på ydelsen
availability Tilgængeligt i Nordhavn. Beskrivelse af produktets tilgængelighed.
equipment Jeg får brug for en sandwich og en vand  

Columns in classes and lessons (relevant for courses only)

Du skal oprette både kurser og hold! Læs forklaring på, hvad forskellen på klasser og lektioner er, her.

Bemærk: Vi oversætter class til hold

Kolonnenavn Eksempelværdier Forklaring
productExternalId 1, 2, 3 Det eksterne ID for et produkt med productType "course"
classExternalId 1, 2, 3 For hold, det eksterne ID for holdet. For lektioner, det eksterne ID for det hold lektionen hører til.
className København, Oktober Kun nødvendigt for hold. Holdets navn.
lessonExternalId 1, 2, 3 Kun nødvendigt for lektioner. Lektionens eksterne ID.
lessonName Første lektion Navnet på lektionen.
lessonLocation The Silo Navnet på lokationen. 
Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online).
lessonAddress Helsinkigade 29, st. Adressefelt
Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online).
lessonCity Nordhavn Navnet på byen for lokationen
Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online).
lessonZipcode 2150 Postnummer for lokation
Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online).
lessonCountryCode DK Landekoden for landet, hvor kurset afholdes. (ISO 3166-1 alpha-2)
Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online).
lessonIsOnline 0, 1 Brug værdien 1, hvis lektionen er online. 
Bruge værdien 0, hvis lektionen er fysisk.
lessonUrl https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ABC Hvis lektionen er online, kan man oplyse en url for afholdelse. Dette kan eksempelvis være til Teams eller zoom.
Påkrævet hvis lektionen er online.
lessonMaxParticipants 50, 100 Maksimum antal deltagere ved lektionen.
lessonMinParticipants 1, 2, 3 Minimum antal deltagere ved lektionen.
lessonStartDateTime 2023-12-24 14:30:00
[ovenstående betyder 24. december kl. 14:30)
Lektionens starttidspunkt. Bedst formateret ud fra ISO 8601, dog flere formater er understøttet.
lessonEndDateTime 2023-12-24 14:30:00
[ovenstående betyder 24. december kl. 14:30)
Lektionens sluttidspunkt. Bedst formateret ud fra ISO 8601, dog fere formater er understøttet.

Eksterne ID'er

Ovenfor har vi introduceret brugen af eksterne ID'er i vores csv-uploadfunktion. Disse ID'er spiller en vigtig rolle i at identificere og organisere dine ydelser, hold og lektioner.

Et eksternt ID er en unik identifikator, som du kan tildele til hver af dine ydelser, hold og lektioner. Dette ID kan være en hvilke som helst kombination af tal og bogstaver.

Et eksternt ID skal være unikt indenfor sin type. For eksempel, hvis to produkter har det samme eksterne ID i CSV-filen, vil det første produkt blive overskrevet af det andet, idet de ses som at være det samme produkt.

Du skal derfor tildele et eksternt ID til hver af dine produkter i filen med produkter. På samme måde kan du tildele et eksternt ID til hver af dine klasser og lektioner i filen med klasser og lektioner.

Ved at bruge disse eksterne ID'er, kan du nemt og præcist henvise til specifikke objekter. Dette gør det lettere for dig at administrere og opdatere dine ydelser, hold og lektioner, især når du uploader dem i store mængder.

For at kunne tilknytte et hold og/eller en lektion til et kursus, skal du angive productExternalId for det pågældende kursus i filen med klasser og lektioner. Dette sikrer, at holdet og lektionen er korrekt forbundet til det relevante kursus. På samme måde skal lektioner have et classExternalId, som er det same som deres holds ID, for at kunne ligge under det hold.

Fejl

Systemet kan opfange de fleste formatteringsfejl, men vi foreslår stadig stærkt at i kigger importerede produkter, hold, og lektioner igennem når i er færdige. Specielt i tilfælde af datoer, kan en manglende tidszone resultere i en helt forkert tid, eller endda dato, så dobbelttjek altid.